Main
CV
Research
Publications
Interests
Links
Contact

Regulering af handel på internettet

Abstract:

Vi har beskrevet den nuværende situation vedrørende lovgivning og praksis for handel via internettet. Udfra denne beskrivelse af området har vi diskuteret, hvordan en regulering kan indrettes så den tilgodeser de repræsenterede interesser: erhvervsliv, forbrugere og generelle samfundsmæssige interesser.

Authors:

Gorm Ganderup Christensen og Ulrik Christensen

Date:

May 11. 1998

Mail me for further information or a copy of the report.