Main
CV
Research
Publications
Interests
Links
Contact

Uddannelse, Arbejdsmarked og Informationsteknologi

Abstract:

I rapporten ser vi på voksenuddannelse på IT-området, idet vi beskæftiger os med den del af IT-området, hvor IT er et redskab og ikke det primære objekt for aktiviteten.
Vi tager udgangspunkt i de overordnede målsætninger for undervisning i Danmark. Herunder ser vi på generelle tendenser for arbejdsmarkedets udvikling, som globalisering, stigende arbejdsdeling m.v.
Vores analyse af IT-uddannelsesområdet hviler på to beskrivelser. Den ene en beskrivelse af den konkrete voksenuddannelsesituation i Danmark både generelt og indenfor IT-området, den anden er et billede af situationen omkring brug af IT i Danske virksomheder. Udfra denne analyse diskuterer vi om uddannelsessituationen er fornuftigt i forhold til målsætninger og hvad man kan gøre for at gøre uddannelserne bedre.

Authors:

Ulrik Christensen, Phillip Clemmensen, Esben Dalskinn, Bo Jørgensen, Alexander Schacke og Christian Svane.

Date:

May 11. 1998

Mail me for further information or a copy of the report.